Mapa czynnych i proponowanych spalarni oraz cementowni spalających odpady

Proszę kliknąć na symbol okienka z lewej lub prawej strony, aby wyświetlić menu, z którego można wybrać rodzaj wyświetlanych instalacji.

Na mapie pominięto 24 spalarnie wpisane do Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (WPGO), których inwestorzy nie złożyli w ciągu ostatnich dwóch lat wniosków o wydanie decyzji lub pozwoleń.

Kolejna większa aktualizacja mapy jest planowana w marcu 2020 r., gdy będzie znana wstępna lista instalacji, które zgłoszą się o dopuszczenie do realizacji na podstawie decyzji ministra środowiska (art. 35b ust. 3 i 4 ustawy o odpadach).

Stan na 26 września 2019 r.